Szukaj

Edukacja ekologiczna w DCEM

Dolnośląska Szkoła Podstawowa DCEM, jest czymś więcej niż zwykłą placówką edukacyjną. To przestrzeń, w której nauczyciele i rodzice współdziałają stwarzając dzieciom idealne warunki do harmonijnego rozwoju ich charakteru oraz kompetencji.


W szkole DCEM wiedza jest jednym z elementów, jakie otrzymują uczniowie. Jest ona elementem korony drzewa. To są liście, które lśnią, którymi można się pochwalić. Wraz z technikami uczenia się, zdobywania i poszukiwania wiedzy, kształtowania odpowiednich zachowań stanowią one koronę drzewa.

Nie mniej ważne w prowadzonej przez szkołę są silne korzenie – motywacja, charakter, silna wola i mnóstwo cech, które nie budują się podczas biernego odtwarzania tematów z podręcznika, ale tworzą się w codziennej, żmudnej, nie rzadko ciężkiej pracy sam na sam i w zespole. Więcej o szkole: http://dcem.pl/


Fundacja PlasticsEurope Polska ruszyła tej jesieni z cyklem wystaw i wykładów pt. "Od selektywnej zbiórki; Poprzez recykling do nowych wyrobów; Opakowanie - nie śmieć!".
W dniu 21.10.2019r. mieliśmy okazję gościć na warsztatach ekologicznych we wspaniałej placówce.


Celem wystaw jest edukacja ekologiczna w zakresie zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.


Odwiedzający wystawę oraz uczestnicy wykładów dowiadują się, co zrobić, aby odpady z tworzyw sztucznych nie trafiały na śmieci, i aby były selektywnie zbierane, poddawane recyklingowi oraz służyły do produkcji nowych i przydatnych przedmiotów. Od września do grudnia 2019 wystawa i edukatorzy odwiedzają ekologiczne festyny oraz placówki oświatowe w całej Polsce.


Szkoła otrzymała dodatkowo zestawy plakatów edukacyjnych.
Inauguracja wystawy została połączona z warsztatami ekologicznymi, które przygotowali i przeprowadzili:

edukatorka ekologiczna Kornelia Cypryjańska z Ekolandia.edu https://www.facebook.com/ekolandiaedu/?ref=bookmarks

oraz podróżnik i ekolog - Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).

Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji Szkoły DCEM za zaproszenie do szkoły oraz Pani Paulinie Antczak,  która jest odpowiedzialna za wystawę w  Szkole DCEM w Mokronosie Górnym.


Dziękujemy również uczniom klas 1-6 za aktywny udział w warsztatach.

Kornelia Cypryjańska i Dominik Dobrowolski0 wyświetlenia

© 2023 by Woman PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy