Szukaj

Jak segregować, co to jest recykling. Odpad to nie śmieć lecz cenny surowiec

Fundacja PlasticsEurope Polska ruszyła tej jesieni z cyklem wystaw i wykładów pt.

"Od selektywnej zbiórki; Poprzez recykling do nowych wyrobów; Opakowanie - nie śmieć!". Tworzywa sztuczne – zbyt cenne by trafiały na wysypiska

W tym tygodniu mieliśmy okazję gościć na warsztatach ekologicznych w placówce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 we Wrocławiu.


Celem wystaw jest edukacja ekologiczna w zakresie zbiórki i recyklingu opakowań

z tworzyw sztucznych.Odpady plastikowe są zbyt cenne, by trafiały na wysypiska.


Odwiedzający wystawę oraz uczestnicy prelekcji - warsztatów dowiadują się, co zrobić, aby odpady z tworzyw sztucznych nie trafiały na śmieci, i aby były selektywnie zbierane, poddawane recyklingowi oraz służyły do produkcji nowych i przydatnych przedmiotów.


Od września do grudnia 2019 wystawa i edukatorzy odwiedzają ekologiczne festyny oraz placówki oświatowe w całej Polsce.


Szkoła otrzymała dodatkowo zestawy plakatów edukacyjnych, a dzieci otrzymały drobne upominki.
Inauguracja wystawy została połączona z warsztatami ekologicznymi, które przygotowali i przeprowadzili: edukatorka ekologiczna Kornelia Cypryjańska z Ekolandia.edu https://www.facebook.com/ekolandiaedu/?ref=bookmarks

oraz podróżnik i ekolog - Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).


Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu za zaproszenie do szkoły oraz Pani Urszuli Wojtal,  która jest odpowiedzialna za wystawę w placówce jak i również dzieciom i Pani Ani z grupy Tygrysków za aktywny udział w warsztatach edukacji recyklingowej.


Zachęcamy Was do zapozania się z ciekawymi filmami:

Kornelia Cypryjańska i Dominik Dobrowolski

0 wyświetlenia

© 2023 by Woman PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy