Szukaj

Opakowanie - nie śmieć!

Fundacja PlasticsEurope Polska ruszyła tej jesieni z cyklem wystaw i wykładów pt. "Od selektywnej zbiórki; Poprzez recykling do nowych wyrobów; Opakowanie - nie śmieć!".Celem wystaw jest edukacja ekologiczna w zakresie zbiórki

i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.


Odwiedzający wystawę oraz uczestnicy wykładów dowiadują się, co zrobić, aby odpady z tworzyw sztucznych nie trafiały na śmieci, i aby były selektywnie zbierane, poddawane recyklingowi oraz służyły do produkcji nowych i przydatnych przedmiotów. Od września do grudnia 2019 wystawa i edukatorzy odwiedzają ekologiczne festyny oraz placówki oświatowe w całej Polsce.


Szkoły otrzymują dodatkowo zestawy plakatów edukacyjnych a uczniowie ekologiczne prezenty.


W tym tygodniu wystawa zawitała do np. Szkoły Podstawowej nr 33 we Wrocławiu.

Wystawa będzie w szkole do piątku do dnia 18.10.2019r.

Inauguracja wystawy została połączona z warsztatami ekologicznymi, które przygotowali i przeprowadzili:

edukatorka ekologiczna Kornelia Cypryjańska z Ekolandia.edu https://www.facebook.com/ekolandiaedu/?ref=bookmarks

oraz podróżnik i ekolog - Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).

Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 33 za zaproszenie do szkoły oraz Pani nauczycielce - Monice Lenio,  która jest odpowiedzialna za wystawę w  Szkole Podstawowej nr 33 we Wrocławiu. Dziękujemy również uczniom klas 1-3 za aktywny udział w warsztatach.

Kornelia Cypryjańska i Dominik Dobrowolski

0 wyświetlenia

© 2023 by Woman PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy